หัวล่อฟ้า ESE : Early Streamer Emission

เครื่องนับจำนวนเสิร์ชฟ้าผ่า Lightning strike counter

Grounding system

1,300.00 THB1,170.00 THB ต่อหน่วย บ่อกราวด์ GXCIP Concrete inspection Pit GXCIP
2,500.00 THB2,250.00 THB ต่อหน่วย กล่องทดสอบ GYATB Aluminium test box GYATB
5 5 1 Product

Bullet AHD CCTV

2,790.00 THB1,953.00 THB ต่อหน่วย AHD Camera HA-55B10 HA-55B10
3,520.00 THB2,464.00 THB ต่อหน่วย AHD Camera HA-77B13 HA-77B13
2,986.00 THB2,090.20 THB ต่อหน่วย AHD Camera HA-77B102 HA-77B102
ทั้งหมด 19 - 36 จาก 98
Go to top