Grounding system ระบบที่ถูกลืมแต่สำคัญที่สุด

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำระบบกราวด์ไฟฟ้าเพื่อให้ได้ค่าความต้านทานที่ต่ำ และคงที่ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศไปอย่างไรก็ตาม ที่นี่มีให้ครับเช่น แท่งกราวด์คุณสูงมาตราฐาน UL ท่อกราวด์ แผ่นกราวด์ กราวด์เคมี ผงปรับคุณภาพ และคงระดับความชื้นในดินไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย

2,250.00 THB ต่อหน่วย กล่องทดสอบ GYATB Aluminium test box GYATB
5 5 1 Product
ทั้งหมด 1 - 8 จาก 8

Facebook

Google Plus

Go to top