ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เกี่ยวกับโครงการ : โรงงานอุตสาหกรรม

ชนิดของหัวล่อฟ้า : หัวล่อฟ้าแบบ ESE ของ LPI Stormaster ESE จำนวน 1 หัว ติดตั้งบนหลังคาเหล็กของโรงงาน

สายนำลงดิน : สายทองแดงเปลือย นำลงดินสองแนว

 ระบบกราวด์ : แท่งกราวด์ตอกแบบเดลต้า

ระยะเวลาการทำงาน : 1 วัน

งานประกอบหัว และเสาล่อฟ้า

ks04 

ks01 ks02 ks03 

 ภาพแสดงการประกอบหัวล่อฟ้า

 ks05 ks06 ks07  ks08ks10

ภาพแสดงการป้องกันน้ำรั่วไหล การยึดโยง การจับยึดฐานเสาใต้หลังคา และการเดินท่อร้อยสายนำลงดิน

 

งานระบบกราวด์สายล่อฟ้าพร้อมการทดสอบ

ks11 ks12 ks13

ภาพแสดงการติดตั้งกล่องทดสอบ และการขุดวางสายเชื่อมโยงระบบแท่งกราวด์ใต้ดิน

ks14 ks15

ภาพแสดงการเชื่อมโยงระบบแท่งกราวด์ใต้ดินด้วย One time

ks16 ks17

ภาพแสดงการวัดทดสอบค่าความต้านทานระบบกราวด์ในตำแหน่งที่ 1 และ 2 อ่านค่าได้ 0.27 โอห์ม และ 0.28 โอห์ม เป็นไปตามมาตราฐานไม่เกิน 5 โอห์ม

 

 

 

Go to top